Carta de serveis

El Centre RESIDÈNCIA CASAL DE LA SANTA CREU ha adquirit el compromís de proporcionar el major de nivell de qualitat en els serveis oferts als seus clients i usuaris. Des d’aquest compromís es contemplarà com a opció preferencial l’atenció a les persones més desfavorides/depenents.

Conscients de la importància d’aconseguir els nivells de qualitat assistencial desitjats, l’Adreça crearà un clima de comunicació oberta i cooperació constant amb totes les persones implicades en el procés, posant a la seva disposició quants recursos siguin necessaris.