Compromisos

Compromisos de qualitat i indicadors

La Fundació Summa Humanitate, és una entitat sense ànim de lucre creada per un grup de laics catòlics compromesos, independiente de qualsevol Congregació, Institut, Moviment, Diòcesi, empresa o administració pública. Neix amb la finalitat de servir a l’Església i contribuir al sosteniment i difusió de les seves obres, de forma tal que es garanteixi la seva continuïtat i es mantingui el seu carisma. La Fundació recolza a institucions de l’Església a resoldre els problemes que els preocupen, especialment els relatius a la gestió dels seus Centres; la premissa fonamental d’aquesta col·laboració és la interiorització, per ambdues parts, que es tracta d’una «Missió Compartida». Per aconseguir la nostra missió, La Fundació Summa Humanitate té com a Missió contribuir a la labor social i pastoral de l’Església, fomentant la seva presència en la societat actual.

La visió que té La Fundació Summa Humanitate, és aspirar, amb humilitat, a “ser la Fundació de referència per a aquelles entitats religioses que precisin de col·laboració per a la millor solució de les seves necessitats”.

La Fundació Summa Humanitate, posseeix uns Valors que són els principis i creences que considerem han de ser posats en pràctica per tots els que formem part de la Fundació i que volem orientin el nostre comportament per ser inherents a la nostra condició de cristians. Els valors que destaquen són El Compromís, La Independència, La Professionalitat, L’Esperit de Servei, La Generositat, L’Austeritat, La Prudència, La Transparència i La Coherència.

L’objectiu principal d’aquesta Política, és consolidar aquesta realitat adoptant el concepte de millora contínua, perfeccionant el servei i prestant una especial atenció, als requeriments dels nostres residents. Creiem fermament que els dos són factors claus per demostrar una gestió empresarial adequada i així, assegurar la continuïtat del nostre servei en el futur.

Amb aquesta informació, establim objectius i metes de qualitat, els quals es revisen anualment. Amb dites objectives, pretenem:

 • La utilització del Sistema de Gestió de Qualitat Multi-Emplaçament, conforme la norma UNE-EN ISO 9001:2015, com a model de gestió.
 • Conèixer, complir, respectar i garantir el compliment de la legislació, reglamentació i disposicions vigents aplicables a la nostra organització, així com a respectar el compromís d’altres requisits que l’organització hagi subscrit.
 • Promoure la Millora Contínua de la nostra actuació, explicant per a això dels mitjans i recursos necessaris per a la consecució dels objectius i metes previstes, aconseguint amb això, la millora.
 • Satisfacer globalment totes les necessitats que puguin necessitar els seus usuaris, tant a nivell assistencial, jurídic, econòmic, i aconseguir d’aquesta manera un augment de la satisfacció dels Residents.
 • Formar al personal, com un factor fonamental que ajudarà a potenciar els recursos de l’organització, sens dubte el valor més important de la nostra organització, Fomentant la participació de tot el personal en la millora del sistema, tasca que és impulsada per Adreça.

Per aconseguir dur a terme la nostra política i aconseguir l’objectiu és absolutament necessari el suport incondicional de tot el personal de l’organització manifestat a través del compromís ferm i constant amb la qualitat i l’acompliment de l’organització. L’Adreça promou el convenciment ferm de tots els empleats en la bondat del Sistema de Gestió com a millor mitjà de desenvolupar correctament les activitats i mantenir sempre elevat el grau de participació del personal en les activitats relacionades amb la Qualitat i la cerca de millores.

Establiment de compromisos de qualitat i Indicadors per al seu mesurament

Per consultar els compromisos de qualitat i indicadors d’avaluació pot consultar el llistat d’indicadors del sistema de qualitat FO-FP-09-01, sent aquests indicadors els següents:

 • Nº emprats
 • Nivell d’ocupació
 • Nº de baixes voluntàries de residents
 • Nº ingressos
 • Nº de defuncions
 • Nº d’incidències i/o reclamacions de residents i/o familiars
 • Incidència de les O.P.P.
 • Incidència de les caigudes
 • Nº de persones que necessiten ajuda per a la condícia
 • Nivell de participació en el Taller d’Estimulació Cognitiva
 • Nivell de participació en el Taller de Gimnàstica grupal
 • Nivell de participació en el Taller de Manualitats
 • Nivell de participació en Rehabilitació
 • Nivell de satisfacció de residents
 • Eficàcia/Satisfacció del Pla de Formació
 • Nº de no conformitats d’auditoria interna
 • Nº de no conformitats d’auditoria de certificació / seguiment