Responsable

ÒRGAN RESPONSABLE DE LA CARTA

Residència CASAL DE LA SANTA CREU

Adreça: Passeig els Gorgues, 5 08511 L’Esquirol (Barcelona)

TELÈFONS: 938568051

CORREU ELECTRÒNIC: direcciocasal@fundacionhumanitate.org

ENTRADA EN VIGOR 

La present Carta de serveis entrarà en vigor, el 10 de gener de 2023

Anualment es revisaran els compromisos continguts en la mateixa comprovant si segueixen sent adequats, procedint-se a la seva actualització o modificació en el cas que així es decideixi.