Treballar amb Il·lusió

Cristina, psicòloga de la residencia Santa Creu i residencia Casa de Família de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, ens transmet el que ha representat per el grup de professionals que van participar en el grup de treball de la Cuina del Record co creat amb Serunion i especialment per les persones usuàries, aquest innovador projecte.

Quan es treballa amb il·lusió, a gust i amb actitud, repercuteix favorablement en els resultats i objectius que recerca un equip.

A les residencies de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, vam voler innovar un projecte d’activitats per les persones usuàries que representava tot un repte.

Es va coordinar amb els tècnics de les quatre residencies, residencia Santa Creu, residencia Casa de Família, residencia Casa de Repòs i Llar Ntra. Sra. Del Pilar, la elaboració d’un pla d’activitats per un període de dos anys.

Aquestes activitats, a banda de treballar amb les persones usuàries de les residencies, diferents aspectes com la capacitat d’autonomia, la reminiscència, la cultura, la inter relació social entre altres, també treballen el mon gastronòmic ja que totes les activitats estan relacionades amb la gastronomia i aquí es on intervé en el projecte,  l’empresa Serunion amb la seva col·laboració.

Cada una de les activitats està programada per realitzar-se a les quatre residencies el mateix mes. Quan ja estan desenvolupades, cada un dels tècnics elabora un informe i fa un resum gràfic per poder analitzar posteriorment els resultats obtinguts i preparar un document per informar a les famílies mitjançant la web de cada residencia.

Va ser un projecte nou, ja que va representar que els diferents tècnics, tenien que consensuar i posar-se d’acord en quina activitat era més adient i a més a més, pensar que ja no treballaven tan sols per les persones usuàries del seu centre de treball, el que proposessin tenia que servir per les persones usuàries d’altres residencies que ells no coneixien.

A les residencies de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, tenim uns professionals molt competents e implicats en la feina que fan i això es transmet en la il·lusió que posen cada dia en els seus llocs de treball.