A la vellesa… vitals.

Eix el moviment «A LA VELLESA, VITALS» en defensa de la salut dels persons grans.

Font: Lares (traduït amb permís)

  • El naixement de ‘A la vellesa, vitals ‘ és a conseqüència de la signatura, l’any passat i per part de 30 entitats, del Manifest per impulsar l’envelliment actiu i saludable a Espanya.
  • La nova entitat, que representa un col·lectiu conformada per més de seis milions de persones grans, oferirà la seva col·laboració a les administracions per a l’elaboració de polítiques sanitàries adreçades a les persones grans i el disseny de campanyes de conscienciació.
  • El moviment comptarà amb pàgina web i xarxes socials per difondre idees i iniciatives. Madrid, 29 de març del 2023.

Més de sis milions de persones grans, representades per diverses associacions de persones grans, societats científiques, mitjans de comunicació, organitzacions empresarials d’atenció i cura i col·legis professionals, han constituit avui el moviment “A la vellesa, vitals”, que neix amb l’objectiu de col·laborar amb les institucions públiques per dissenyar un envelliment actiu i saludable i basat en les polítiques sanitàries de prevenció.

«A la vellesa, vitals» es crea des del convenciment que una major longevitat pot constituir una de les millors etapes de la vida i amb els reptes d’impulsar polítiques de prevenció de
malalties, sensibilitzar i informar els col·lectius de persones grans millorar la seva salut, reivindicar els seus drets i formar part activa de les polítiques públiques sanitàries del país.

Del citat moviment formaran part, en primer lloc, organitzacions de reconegut arrelament i trajectòria, com la Confederació Espanyola d’Organitzacions de Persones Grans, CEOMA; la
Unió Democràtica de Pensionistes, UDP; la Plataforma de Persones Grans i Pensionistes, PMP; el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, CERMI; l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, Grup Social ONCE; la Fundació Pilars; la Fundació Edat&Vida; i la Confederació Nacional de Jubilats i Pensionistes d’Espanya, Conjupes.

També es constitueix amb la participació de diverses societats científiques, com l’Associació Espanyola de Vacunologia, AEV; la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, SEGG; el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, CGCOF, Associació Nacional d’Infermeria i Vacunes, ANENVAC; el Consell General del Treball Social; el Consell General d’Infermeria i la Societat Espanyola de Medicina Geriàtrica, SEMEG.

Un tercer grup d’entitats participants a «A la vellesa, vitals» són les patronals del sector, entre les quals destaquen Grup Social Lares; l’Associació d’Empreses de Serveis per a la Dependència, Aest; el Cercle Empresarial d’Atenció a les Persones, CEAPS o la Federació Empresarial de la Dependència, FED.

En quart i darrer lloc, al naixement del moviment s’han sumat mitjans de comunicació, generalistes com Servimedia, o els sectorials Grup Senda, Entremajors, 60 i molt i +65 i més.

Proactivitat i col·laboració

En total, «A la vellesa, vitals» es constitueix en representació d’un grup poblacional en ascens, que ja representa més de sis milions de persones i que opta per un envelliment saludable
basat en les polítiques de prevenció com les que conformen l exercici, la dieta saludable o la vacunació contra malalties, de major prevalença en les etapes més tardanes de la vida.

I neix amb una vocació proactiva de col·laboració total amb les administracions, tant nacionals com autonòmiques, per tal de col·laborar en el disseny de les seves polítiques per a les
persones grans. L´impuls a l´envelliment actiu i saludable i el suport a totes les campanyes de sensibilització que posin en marxa els poders públics seran algunes de les seves senyes
d´identitat, basades en la gran experiència interlocutora de les organitzacions que conformin el moviment.

«Oferim tot el sector de les persones grans unit i preparat per donar difusió i impulsar polítiques públiques pensades per millorar la salut de les persones grans a través de la prevenció. Donarem suport a totes les mesures que emprenguin les administracions públiques per millorar la vacunació, la bona alimentació i la vida activa i saludable de les persones grans», asseguren els promotors de «A la vellesa, vitals», mostrant-se disposats a arribar a acords «amb totes les CCAA que ho desitgin, així com qualsevol altre tipus d’administració pública interessada a desenvolupar campanyes de sensibilització i conscienciació social sobre la prevenció com a eina per millorar la salut de les persones».

Les iniciatives, idees i motivacions d’A la vellesa, vitals es mostraran en una pàgina web creada amb ocasió del naixement d’aquest gran moviment, que alhora comptarà amb una política de comunicació pròpia, també en xarxes socials, que afavorirà l ampliació de la base de persones grans a favor d’un envelliment actiu.

El moviment comptarà amb la col·laboració de persones grans “influencers” que actuaran com a seus ambaixadors per tal de donar visibilitat al moviment.

Compromís amb l’envelliment saludable

La conformació d’aquest nou moviment de persones grans ha de ser entesa en el context de la declaració per part de l’Assemblea de les Nacions Unides de la Dècada de l’Enenvelliment Saludable, que es desenvoluparà entre el 2021 i el 2030, una iniciativa que té com a objectiu millorar les vides de les persones grans, les seves famílies i comunitats. “A la vejez, vitales” és fruit del Manifest per impulsar l’Envelliment Actiu i Saludable a Espanya, que va posar en marxa CEOMA i al qual es van adherir una trentena d’entitats i associacions tant de la societat civil com dels àmbits professional i empresarial.

Aquest manifest reclamava l’eliminació del tracte edatista o discriminatori, la promoció de programes de salut i benestar basats en la bona alimentació i l’exercici; fomentar una major atenció geriàtrica especialitzada en atenció primària i hospitalària; i establir un calendari vacunal únic per a les persones grans que acabi amb les desigualtats d’accés.

Per a més informació:

José Luis Bajo Benayas – 695 37 42 93

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *