Exercici terapèutic i sarcopènia

Autor: Albert Masjoan (Fisioterapeuta. Casa de Repòs)

En les últimes dècades s’ha vist augmentada l’esperança de vida degut a molts factors: genètics, ambientals, dieta, evolucions en medicina, ciència, en tecnologia…

L’esperança de vida a Catalunya és de 80,8 anys en homes i 86,3 anys en dones. Són dades de l’Idescat del 2021.

Més enllà de dades, estadístiques i números, com de bons són aquest anys? Són de qualitat? Es gaudeixen? Es pateixen?

Dins l’envelliment i deixant de banda els canvis físics i estètics,  tenim la sarcopènia.

Aquesta es defineix com la pèrdua de massa, de la funció i la força del múscul i contribueix de forma important en les davallades funcionals que estem acostumats a veure en els nostres avis (pèrdua d’equilibri, disminució de la velocitat de la marxa, limitació en el  rang de mobilitat, augment de caigudes…) Tot això acaba derivant en una pèrdua d’autonomia per la persona.

Per combatre la sarcopènia hi han diferents mètodes. Dieta equilibrada, suplements nutricionals i exercici terapèutic.

S’ha demostrat que mitjançant exercicis de resistència es la mesura més eficaç per a la prevenció i el tractament contra la sarcopènia.

Aquests produeixen una millora de la massa muscular, de la força i la resistència. Es recomanen exercicis de resistència amb carrega i també exercicis aeròbics. Es important descansar entre serie i serie, si no es produeix esgotament muscular que es contraproduent.  

A part de combatre la sarcopènia, l’exercici terapèutic te altres beneficis per la salut:

  • Redueix risc de lesions relacionades amb caigudes.
  • Millora la funció i qualitat de vida per les persones amb malalties cròniques..
  • Disminució del risc de mortalitat.
  • Millorar la funció cognitiva.
  • Ajuda a augmentar la qualitat del son.
  • Reducció ansietat i depressió.

Tot dependrà de la situació basal de cada persona i s’haurà d’adequar un pla prescrit individual fet per un professional de la salut.