La cuina del Record

La Cuina de Corral

El passat mes de febrer es va realitzar a les residencies de Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, Llar Ntra. Sra. Del Pilar, Casa de Repòs, Residencia Santa Creu i Residencia Casa de Familia, la segona activitat co creada entre el grup de tècnics de les Residencies i l’equip de Serunion, proveïdor del servei de cuina. L’activitat va ser tot un èxit amb una gran participació per part dels usuaris i usuàries de les residencies. Aquesta activitat s’ha desenvolupat en tres fases i tres dies de treball grupal en el quals han estat acompanyats i guiats pels educadors socials i psicòlegs de les residencies, personal en practiques i voluntaris.

VALORACIÓ ACTIVITAT

Punts desenvolupats a continuació:
-Material utilitzat
-Organització temporal de l’activitat + participació dels residents + espai de realització de l’activitat
-Estimulació de capacitats cognitives.

Des del departament de psicologia es detallen els següents punts sobre l’activitat realitzada:

MATERIAL UTILITZAT
-Plantilla: l’equip de Serunion ens ha proporcionat una plantilla del model a seguir per a realitzar aquesta activitat.
-Bolígrafs

ORGANITZACIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT, PARTICIPACIÓ DELS RESIDENTS I ESPAI DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Aquesta activitat grupal ha necessitat una planificació breu, solament es va requerir fixar el dia en què es feia
La tasca ha estat dividida en tres subapartats:
-Primer dia els usuaris escriuen la recepta de la truita.

Es disposen taules a la sala comuna i els usuaris que desitgen i/o que mostren capacitats per a escriure, seuen per a fer-ho. Abans de realitzar l’activitat, s’explica el motiu d’aquesta i es donen les consignes, juntament amb el material necessari.
Els usuaris reben acompanyament de la psicòloga, l’educador social, alumnes en pràctiques del grau de psicologia  i  voluntaris. L’acompanyament de variespersones permet “arribar” a tots els usuaris (independentment del seu estat cognitiu, estimulant de la forma adequada).
Els usuaris es van mostrar participatius i al seu torn, entusiasmats, per poder explicar les seves receptes.

-Segon dia  es realitza activitat d’estimulació cognitiva grupal (ambientada en el Carnestoltes). En aquesta, es recorda l’activitat realitzada i s’exposen (mitjançant exercicis de memòria) les receptes que havien escrit els usuaris. En aquest mateix moment es realitza la votació (es desestima utilitzar una bústia per a la votació, perquè des del departament de psicologia, es va creure que es trauria més profit si la votació es realitzés en una activitat de memòria conjunta).

-Tercer dia: Posada en marxa. A cada un de les residencies va surtir un tipus de truita guanyadora (es va comunicar a la persona responsable en cuina, i es va visualitzar que en el menú tenien la truita guanyadora en els pròxims dies, així que es va explicar als usuaris i usuàries quan es menjaria).

ESTIMULACIÓ DE CAPACITATS COGNITIVES
En aquesta activitat s’han estimulat les següents capacitats cognitives:
-Atenció i concentració: Es tenia com a premissa, formular ordres clares i concises.
-Memòria: Diferents tipus de memòria s’han estimulat, sobretot, procedimental, biogràfica, i a llarg termini.
-Llenguatge: Durant la primera part de l’activitat, centrem la nostra atenció en conceptes com per exemple “ingredients, aliments” i que procedissin a entendre una ordre senzilla: “quins ingredients posem en aquesta truita?”. Pel que concerneix la segona part, exposar el procés, intentem que la persona entengui el procediment que ha d’arribar per a elaborar el plat que està recordant pel que l’ajudem mitjançant exemples “els ous es baten o es fregeixen?” o praxis “gesticulo amb les mans imitant el moviment de batre ous” per a facilitar-li el que se li demana.
-Orientació en les tres esferes (espai, temps i persona): En processos de demència és fonamental treballar diàriament l’orientació de la persona. Respecte l’activitat que s’ha realitzat, hem anat formulant diferents preguntes als usuaris perquè poguessin orientar-se en espai, temps i persona, com per exemple, amb usuaris amb una deterioració cognitiva lleu els formulem les preguntes: “la ceba es cuina abans o després de les patates?, quants minuts hem de deixar-la abans de girar-la per a evitar cremar-la?”. La diversitat de respostes feia que es poguessin crear petits grups de debat amb diversificació d’opinions. D’altra banda, les persones amb una deterioració cognitiva moderada els formulem la pregunta: “heu cuinat alguna vegada una truita?, a qui la hi preparàveu?, i com ho fèieu?”. Aquest tipus de preguntes feien que els usuaris poguessin exposar les seves vivències de manera activa i se sentissin inclosos. Finalment, amb usuaris amb deterioració cognitiva greu els expliquem el procés que tenia fer una truita i la infinitat d’ingredients que podíem afegir-los; d’igual forma, els explicàvem les conclusions a les quals arribaven les seves companyes/us.