La Teràpia Ocupacional

Autor: Yeisson Andrés Pulgarín (Terapeuta Ocupacional Residencia Santa Cruz)

La teràpia ocupacional es defineix, tal com indica l’Organització Mundial de la Salut (OMS), com: “el conjunt de tècniques, mètodes i actuacions que, a través d’activitats aplicades amb fins terapèutics, prevé i manté la salut, afavoreix la restauració de la funció, supleix els dèficits invalidants i valora els supòsits comportamentals i la seva significació, profunda per aconseguir la major independència de l’individu en tots els seus aspectes: mental, físic i social”.

En aquest article us explicarem d’una manera més propera i familiar el què realment realitza el terapeuta ocupacional a la nostra residència i quines eines utilitza.

Podem dividir les actuacions, en tres grups:

1.Activitats de la vida diària bàsiques (AVDB).

2.Activitats d’estimulació física i cognitiva.

3.Activitats de lleure i temps lliure.

Al matí:

Comencem cada matí treballant les AVDB amb alguns residents de manera individual, conjuntament amb l’auxiliar, l’activitat que treballem és principalment la neteja i el vestit. L’objectiu és promoure l’autonomia (la persona és capaç de prendre decisions, actuar lliurement i triar entre diferents opcions) i independència (la persona és capaç de fer les coses per si mateix sense dependre dels altres) en els residents.

Posteriorment comencem amb les dinàmiques grupals d’estimulació física i cognitiva.

En l’estimulació cognitiva, comencem amb el taller d’orientació a la realitat acompanyat de la lectura del diari en línia a la pantalla, ja que així promovem la lectura i la visualització de les imatges o vídeos. Entre les dinàmiques grupals que fem, alguns exemples són:

Exercicis de refrans, endevinalles, contes, etc.

Reminiscència sobre personatges famosos, jocs de la seva època, cançons, àlbum de fotos, etc.

Fitxes d’escriptura, grafomotricitat, taller de pintura.

Manualitats o laborteràpia, sempre intentant realitzar activitats que siguin significatives per al resident.

Les àrees cognitives que treballem són entre d’altres:

·La memòria

·La capacitat d’atenció i la concentració

·El llenguatge oral i escrit

·El càlcul.

·Lectura i escriptura

·I moltes més.

L’estimulació física la realitzem de diferents formes, com pot ser mitjançant la gimnàstica, els jocs de motricitat gruixudes (com les pilotes, cèrcols, bitlles, paracaigudes), jocs de motricitat fina (promovent la mobilitat de membre superior), les passejades saludables que realitzem tots els dijous al matí amb ajut dels voluntaris o el taller de música.

A la tarda fem les activitats de lleure i temps lliure.

El temps lliure es defineix com un temps fora de les obligacions, implica la realització d’activitats que reporten una satisfacció personal, i que es realitzen de forma lliure i voluntària.

Tots els dimecres veiem una pel·lícula o sèrie al projector, l’activitat que més els agrada és el bingo i  juguem els divendres

Les altres tardes fem activitats que trien els mateixos residents acompanyats de jocs de taules, jocs de paraules, jocs amb la pilota, taller de música i de lectura.

Finalment, sóc el principal responsable amb l’ajuda de tot l’equip de l’organització d’altres tallers sensorials, socials i emocionals, a més de totes les celebracions, festivitats, actuacions i excursions que es fan a la residència.

La combinació de totes aquestes activitats o tallers d’estimulació fan que l’estimulació sigui integral. Fer aquests tallers habitualment ajuda a millorar la qualitat de vida i mantenir l’autonomia personal.

Tot i que la tasca més important és fer-ho tot amb amor i així transmetre alegria als residents, fer-los gaudir aquesta última etapa de la vida.