Proclamació del 29 d’octubre com a Dia Internacional de les cures i el Suport

Lares celebra la proclamació del 29 d’octubre com a Dia Internacional de les Cures i el Suport efectuada per l’ONU.

Fuente: Lares

27 de juliol de 2023 – El passat 24 de juliol, l’Assemblea General d’Organització de les

Nacions Unides (ONU) va proclamar de manera oficial el 29 d’octubre com a Dia

Internacional de les Cures i el Suport. Un pas fonamental per garantir el

dret de totes les persones, sense distinció, a rebre una cura digna i de qualitat.

Aquesta declaració reconeix que les “polítiques integrals de cures i suport que tenen

per objecte reduir, redistribuir i valorar el treball de la cura afavoreixen el benestar de

la societat i tots els seus membres i són essencials per a la inclusió a la comunitat i

l’augment de l’autonomia personal”.

Fa especial esment a la necessitat de valorar el treball de la cura i domèstic no

remunerat, promovent “el repartiment equitatiu de les responsabilitats i donant

prioritat a les polítiques de protecció i uns serveis socials accessibles, assequibles i

de qualitat”.

El text també adverteix sobre “la tendència mundial accelerada a l’envelliment de

la població que requerirà més feina de la cura i suport”. Per això, destaca la

necessitat de reconèixer i valorar aquest sector i “les persones cuidadores com

professionals essencials”. Des de Lares, treballem a través de diversos projectes i

iniciatives socials que posen en valor la feina dels professionals de la cura.

A més, l’ONU posa en valor el treball d’organitzacions d’economia social com

Lares en la “contribució a situar la necessitat de cures i suport de les persones a

un lloc destacat de les polítiques nacionals pertinents”.

Des del Grup Social Lares valorem molt positivament aquest reconeixement, que

suposa un impuls per seguir treballant amb compromís i entrega pel bé de les

persones més vulnerables. Aquesta declaració és una oportunitat per continuar insistint

en la necessitat d’invertir en economia social i crear sistemes de cura que siguin

sòlids i inclusius, sol•licitant una millora de les condicions laborals i un major

reconeixement per a tots els professionals de la cura.