L’impacte econòmic de l’Alzheimer

Píndola de Coneixement. L’arribada de la malaltia de l’Alzheimer té grans conseqüències en la vida de la persona afectada i en tot el seu entorn. Té un fort impacte físic i emocional, i també afecta directament l’economia familiar.

Article escrit per Alzheimer Catalunya Fundació

Segons la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), la despesa mitjana anual de l’atenció a una persona amb Alzheimer és d’uns 31.000 euros, el que suposa un 3% del Producte Interior Burt d’Espanya.

En aquesta xifra s’inclouen, d’una banda els costos directes relacionats directament amb l’hospitalització, les visites mèdiques, el cost de la residència o dels fàrmacs, i per l’altre els costos indirectes, que són tots aquells associats a les persones cuidadores.

Com que en la majoria dels casos aquestes han de reduir la seva activitat professional per a tenir cura de la persona afectada, es calcula el temps invertit del cuidador pel familiar sense remuneració.

Més recentment, la revista Journal of Alzheimer’s Disease va publicar una investigació que posava en relleu les despeses “ocultes” que sovint quedaven excloses alhora de calcular el cost de les cures en les persones amb demències. Aquestes, segons apuntaven, son les referides a les persones cuidadores no professionals com:

L’atenció mèdica requerida per quadres d’ansietat o depressió.

La retallada de despeses familiars per fer front a la nova situació.

La reducció dels estalvis pel mateix motiu anterior.

Les despeses ja assumides abans de tenir el diagnòstic i les derivades d’haver—lo trobat si ha estat requerit a banda dels serveis mèdics públics.

La reducció en la qualitat de vida.

D’altra banda, quan parlem de les despeses associades a l’Alzheimer, també hem de tenir en compte que a causa de la malaltia la persona diagnosticada va perdent la capacitat de la seva gestió econòmica reduint el coneixement sobre el preu de les coses, la capacitat d’ús de les eines bancàries com el funcionament d’un caixer automàtic, els números de les targetes, etc, i de la gestió patrimonial, que pot afectar a tot l’entorn familiar. En aquest sentit, les persones cuidadores també hauran de prendre mesures.

  • El 80% de les persones amb Alzheimer són cuidades per les seves famílies, que a la vegada, assumeixen de mitjana el 87% de les despeses associades. Amb tot això que hem vist, i tal com exposa la CEAFA, cal seguir exigint un Pla Nacional de l’Alzheimer que contingui un finançament adequat a la realitat i que doni resposta a totes aquestes necessitats econòmiques. Sobretot i tenint en compte les persones cuidadores i afectades que ja parteixen d’una situació de vulnerabilitat i que, havent de fer front a tot el que hem exposat, encara tindran més dificultats.